რა ხდება ინტერვიუზე?

ყველა ადამიანი თითო მზე და თითო პასუხია ამ სამყაროში. ინტერვიუს აქვს უნიკალური ფორმატი ეძიოს ეს მზე და პასუხები, რომელსაც თითოეული სული თავისი ცხოვრების მანძილზე აგროვებს. ინტერვიუ ცდილობს ინდივიდუალურმა ცოდნამ და გამოცდილებამ უკვალოდ არ ჩაიაროს და უამრავმა ადამიანმა გაიზიაროს. ინტერ ვიუ(შინაგანი ხედი) იქცევა ინტერ არტად და იკითხება როგორც ნოველები.

გაქვთ შემოთავაზება? დაგვიკავშირდი

 

 

Copyright © 2019 Interview