რა ხდება ინტერვიუზე?

ყველა ადამიანი თითო მზე და თითო პასუხია ამ სამყაროში. ინტერვიუს აქვს უნიკალური ფორმატი ეძიოს ეს მზე და პასუხები, რომელსაც თითოეული სული თავისი ცხოვრების მანძილზე აგროვებს. ინტერვიუ ცდილობს ინდივიდუალურმა ცოდნამ და გამოცდილებამ უკვალოდ არ ჩაიაროს და უამრავმა ადამიანმა გაიზიაროს. ინტერ ვიუ(შინაგანი ხედი) იქცევა ინტერ არტად და იკითხება როგორც ნოველები.

გაქვთ შემოთავაზება? დაგვიკავშირდი

დონაცია

დონაციისთვის შეგიძლიათ შეავსოთ ფორმა ან გამოიყენოთ მითითებული რეკვიზიტები

რეკვიზიტები


საქართველოს ბანკი
GE49BG0000000233951900


თიბისი ბანკი
GE03TB7354445064300017

მიმღები

ს. სუდაძე

 

 

Copyright © 2019 Interview